De kansrijke toekomst van offshore wind

In de productie van duurzame energie gaat offshore wind een steeds grotere rol van betekenis spelen. Een goede ontwikkeling voor Noord-Nederland. En het startpunt voor NNOW: Northern Netherlands Offshore Wind. In 2020 moet in Nederland 20% van de energieopwekking duurzaam zijn. Als onderdeel van dat streven bestaat er voor de lange termijn een windenergieambitie van 6000 MW. Offshore wind staat daarmee aan de vooravond van een stormachtige ontwikkeling. Dat biedt kansen voor de circa 150 bedrijven die in ons land actief zijn met offshore wind. Bedrijven die vaak uitblinken in funderingen, installatiewerk, logistiek en onderhoud. Een belangrijk deel daarvan is gevestigd in Noord-Nederland en Noord-Holland. In combinatie met de logistieke mogelijkheden in de Eemshaven en de haven van Harlingen is een betere uitgangspositie nauwelijks denkbaar. Vandaar dat de NOM, Energy Valley en NHN, het initiatief namen voor het opzetten van Northern Netherlands Offshore Wind, kortweg NNOW. NNOW is een cluster van bedrijven die we willen ondersteunen bij een sterke (internationale) positionering in de wereld van offshore wind.

Stevige aanzet

Het netwerk stelt zich open voor alle bedrijven die in de regio actief zijn in offshore wind of dat willen worden. Naast netwerken en kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van promotie- en acquisitieactiviteiten is er binnen het cluster ruime aandacht voor R&D en business development en het opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel. NNOW gaat partnerschappen aan met andere partijen om de ontwikkeling te versnellen. Momenteel zijn circa 80 bedrijven bij NNOW betrokken. Daarmee is alvast een stevige aanzet gegeven voor meer bedrijvigheid rondom offshore wind in Noord-Nederland. Interesse? Neem contact op met: Stichting NNOW: info@nnow.nl

WILT U ZICH AANMELDEN?

Word lid en profiteer gelijk van de voordelen die NNOW u biedt!Aanmelden

Komende evenementen:

no event