Aanmelden

NNOW is nu ruim zes jaar actief met het ondersteunen van de positieverbetering van MKB bedrijven in de offshore wind supply chain. Het projectteam (NV NOM, NHN en Stichting Energy Valley) biedt u interessante activiteiten gericht op meer zakelijk perspectief, kennisvergaring en uitbreiding van uw (offshore wind) netwerk. Door continue belangstelling van partijen zijn intussen zo’n 85 partijen lid van NNOW. Ook overheden en intermediairs tonen belangstelling.

Het lijkt ons vanuit de geboden activiteiten redelijk dat we een bescheiden bijdrage (lidmaatschap) van u vragen voor de activiteiten van NNOW. We bieden het lidmaatschap aan voor € 350,- (excl. btw) per jaar.

Onze doelstellingen voor NNOW blijven voor de toekomst dezelfde:

  • Een netwerk bouwen van relevante bedrijven en kennispartners;
  • Promotie & acquisitie voor en door de aangesloten bedrijven met het oog op een (betere) positie in de offshore wind supply chain;
  • Business development en R&D accommoderen, inspelen op marktvraagstukken;
  • Aandacht voor voldoende en gekwalificeerd personeel in samenspraak met daartoe geëquipeerde (onderwijs) organisaties.

NNOW lid worden
Bent u gevestigd in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe of Noord-Holland (werkgebied Noord-Holland Noord) en geïnteresseerd om lid te worden van NNOW dan verzoeken wij u een email te sturen naar Ilona van der Velde via email: administratie@nnow.nl met daarin een korte omschrijving van uw organisatie. Of het registratieformulier invullen

Na ontvangst van uw email of het formulier zullen wij uw verzoek in behandeling nemen en ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.

NNOW lidmaatschap beëindigen
Het lidmaatschap wordt beëindigd door vóór aanvang van het betreffende jaar een e-mail te sturen naar : administratie@nnow.nl