Inauguratie Lector Gerard Schepers

Inauguratie Lector Gerard Schepers

Programma
15.30 uur: Ontvangst voor lectorinstallatie
16.00 uur: drs. H.J. Pijlman, voorzitter College van Bestuur
16.15 uur: Lectorfilm
16.20 uur: Rede lector dr. ir. J.G. Schepers
16.45 uur: Installatie
16.50 uur: drs. P. de Vries, dean Instituut voor Engineering
17:00 uur: Receptie

Voorafgaand aan de installatie organiseert het Lectoraat Windenergie vanaf 14:30 uur het symposium ‘Windenergie: techniek, onderwijs en de toekomst’.
Een symposium over alle technologische ontwikkelingen, de cruciale rol van het onderwijs en de toekomst van windenergie in alle mogelijke scenario’s.
Collega professor Carlos Simão Ferreira (TU Delft) en dr. Peter Eecen (TNO) bespreken verschillende ontwikkelingen in windenergie. Wat zijn de huidige technische ontwikkelingen, hoe wordt windenergie geïmplementeerd in de samenleving, welke ontwikkelingen zijn er op onderwijsgebied? En natuurlijk, wat is de rol van Gerard Schepers hierin? Een mooie toekomstschets op het gebied van windenergie met een ode aan Gerard van Carlos en Peter. Carlos zal spreken in het Engels en Peter in het Nederlands.
Dr. ir. J.G. Schepers
Dr. ir. J.G. Schepers (1959) is afgestudeerd aan de TU Delft bij de afdeling Luchtvaart en Ruimtevaart Techniek. Daarna werkte hij als onderzoeker en coördinator aan meerdere grote (internationale) projecten bij de afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (huidig TNO). In november 2012 is hij gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘Engineering Models’ voor windenergie-aerodynamica. Sinds november 2018 is hij daarnaast lector Windenergie bij de Hanzehogeschool Groningen.

Lectoraat Windenergie
Het lectoraat Windenergie maakt deel uit van EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Alhoewel men mag aannemen dat de toekomstige duurzame energievoorziening zal gaan bestaan uit een mix van bronnen, behoort windenergie tot een van de meest veelbelovende opties. Dat heeft onder andere te maken met de relatief lage kosten en het grote potentieel van deze energiebron. Belangrijke randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van windenergie zijn een nog verdere verlaging van de kosten/kWh en het verhogen van sociale acceptatie. Het lectoraat richt zich in de eerste plaats op de technologische oplossingen, dit alleen al biedt een legio aan mogelijkheden. Een ander uitgangspunt van het lectoraat is de intensieve samenwerking met het onderwijsveld (zowel binnen als buiten Hanzehogeschool Groningen). Daartoe wordt zowel reeds aanwezige kennis, als nieuw verworven kennis uit onderzoeksprojecten rechtstreeks ingebracht in colleges en studentprojecten van onder andere de European Master in Renewable Energy en de minor Windenergie. Op deze manier wordt een significante bijdrage geleverd aan de ‘Human Capital Agenda’.

Het Lectoraat Windenergie is onderdeel van het Centre of Expertise Energy en is verbonden aan het Instituut voor Engineering.

EnTranCe | Centre of Expertise Energy
De overgang naar een schone, duurzame energievoorziening, is een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen stelt zich ten doel die transitie te versnellen door onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van energie te verbinden en samen met bedrijven, organisaties, overheden en burgers bij te dragen aan de innovatie van het energiesysteem. EnTranCe initieert en doet onderzoek naar het versnellen van de energietransitie en de totstandkoming van de duurzame samenleving. Als speerpunt van de Hanzehogeschool Groningen doen we onderzoek gerelateerd aan de (diverse) aanwezige expertises om innovaties en veranderingen op het vlak van energie en duurzaamheid mogelijk te maken, te versnellen en de acceptatie daarvan te vergroten en te begeleiden.

Locatie
Energy Barn
Zernikelaan 17
9747 AA Groningen

U kunt parkeren bij de Energy Barn of op de parkeerplaats bij Zernikepark 10.

Leergang Offshore Wind

Leergang Offshore Wind

Offshore wind sector laat zien wat het te bieden heeft

Provincie, kennisinstellingen en bedrijfsleven steken handen ineen en bieden een offshore wind leergang aan

De offshore wind sector biedt enorme innovatieve kansen en levert veel directe werkgelegenheid aan onze regio. De beschikbaarheid van goed personeel is daarvoor noodzakelijk maar dit blijkt een knelpunt te zijn voor veel bedrijven in deze branche. Om te laten zien wat de offshore wind in huis heeft wordt daarom binnenkort de Leergang offshore wind aangeboden. Deze leergang is bedoeld voor geïnteresseerden van allerlei aard en bestaat uit 10 bijeenkomsten vanaf november 2019 tot en met juni 2020. De leergang wordt gratis aangeboden en vindt plaats op verschillende locaties, onder andere in de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.

Voorafgaand aan de start van de leergang worden er twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats op 15 oktober bij het Noorderpoort in Delfzijl (Duurswoldlaan 2) en op 16 oktober bij De Energy Academy in Groningen (Nijeborgh 6). Beide voorlichtingsmomenten starten om 16:00 uur. Professor offshore windenergie Gerard Schepers van de Hanzehogeschool verzorgt een introductiecollege en er wordt uitgebreide informatie gegeven over de inhoud van de leergang offshore wind. Definitieve opgave voor de leergang kan tijdens of na de voorlichting plaatsvinden.

LET OP:
Door externe reden hebben wij besloten om de woensdag sessie in Groningen te laten vervallen en hen die zich hiervoor hebben opgegeven uit te nodigen voor de sessie morgenmiddag op het Noorderpoort te Delfzijl.
Adres;  Noorderpoort, Maritiem &Techniek, Duurswoldlaan 2A, 9936 HA Delfzijl
Voldoende parkeergelegenheid bij de school en in de nabije omgeving.
Datum: 15 oktober 2019
Tijd: inloop 15:30 uur, aanvang programma 16.00 uur, einde programma 18.00 uur
Uiteraard begrijpen wij dat het niet voor een ieder van jullie mogelijk is om op zo’n korte termijn de agenda aan te passen, maar voor hen die wel de mogelijkheid hebben om de bijeenkomst in Delfzijl bij te wonen het geluk dat we deze sessie eindigen met een Warm buffet, aangeboden door de lokale netwerkclub Ventus. Indien u niet in staat bent om de bijeenkomst morgen bij te wonen, alle informatie, presentaties en planning, over de Leergang zal wel met u worden gedeeld.

Opgave voor de voorlichtingsbijeenkomst: via deze link

Zeilrelatiedag 27 september

Zeilrelatiedag 27 september

De Zeilrelatiedag in Friesland vindt dit jaar plaatsop 27 september.
Dit evenement is de uitgelezen kans om uw relaties in de duurzame energiesector uit te nodigen om een dag
op de Friese meren door te brengen.
De zeilrelatiedag is al ruim 20 jaar een leuke en nuttige traditie waarin verschillende bedrijven
met en tegen elkaar gaan zeilen met skûtsjes. De ervaring heeft geleerd dat dit een goede gelegenheid is om
kennis te maken met  sleutelfiguren in de industrie en om in een ontspannen sfeer zaken te bespreken.

Programma
10.30      Inloop bij Galamadammen,ruimte voor netwerken
11.30      Openingswoord, indeling in boten en uitleg wedstrijd
12.00      Afvaart met skûtsjes en start wedstrijd
14.30      Borrel in Heeg
15.00      Afvaart voor 2e deel
17.00      Terugkomst Galamadammen
18.00      Buffet
20.30      Afronding

U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor de Zeilrelatiedag:
• Als groep van 12 € 1.900,—-(volledige bemanning)
• Als groep van 6 € 995,—-(gemengde bemanning)
• Als individu € 175,—-(gemengde bemanning)

Sluitingsdatum voor aanmelding is 30 augustus 2019 per mail naar
info@zeilrelatiedag.nl

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:
Geert van Ek :    g.vanek@rg-projecten.nl tel: 0622414734
Hans Slootweg: hans.slootweg@ersg.nl tel: 0615560570

Meer info :Uitnodiging Zeilrelatiedag2019.ERSG.RG projecten