Offshore Wind Innovation Challenge

Offshore Wind Innovation Challenge

 

 

Invitation

 

Offshore Wind Innovation Challenge Finals

 

Innovations with impact for the offshore wind industry

 

Monday December 9th

 

De Oude Bibliotheek Academy (DOB-Academy)
Raam 180, Delft

 

 

Do you want to stay informed about the latest technical innovations in offshore wind? Join the finals of the Offshore Wind Innovation Challenge and listen to the presentations of the finalists.

The challenges of this edition are based on three technical conundrums, put forward by the offshore wind market.
 

An optimal design for flat oyster cages
The purpose of this challenge from De Rijke Noordzee is to strengthen nature in and around wind farms.

Determining stress in bolt connections
With this challenge Deutsche Wind Technik wants to extend the service life of bolted connections

Optimal pressure control of noise reduction systems
By optimising the design of the valves, Van Oord strives to reduce the sound waves during pile driving.

 

Programme December 9, 2019

15:00 Doors open

15:15 Welcome

15:20 Keynote – Reinder Jorritsma, Project developer at DOT offshore wind turbine installation

15:55 Presentations & pitches by the finalists

16:45 Winner Offshore Innovation Challenge 2019

17:00 Drinks & networking 

The event is freely accessible. You can sign up here.

 

 

meer info

Impressie Supply Chain Meeting Harlingen 30 oktober

Speciaal voor NNOW-leden : Wind Europe Kopenhagen B2B Matching

Speciaal voor NNOW-leden : Wind Europe Kopenhagen B2B Matching

Speciaal voor NNOW-Leden

Gaat u de Wind Europe eind november in Kopenhagen bezoeken?

Maak u bezoek extra interessant met deelname aan de B2B matchmaking georganiseerd door onze collega’s van het Energy Innovation Cluster Denmark.
Met o.a. deelnemers als MHI Vestas, Siemens Gamesa en Semco Marine voldoende gelegenheid voor kansrijke gesprekken.

Deelname aan dergelijke matchmakings is normaal gesproken prijzig, echter mag NNOW, als collega clusterorganisatie in Nederland,
twintig deelnemers gratis laten deelnemen aan dit event. NNOW leden hebben vanzelfsprekend voorrang bij de verstrekking van deze twintigtal codes.

Bij interesse graag een mailtje naar djhummel@nnow.nl

Inauguratie Lector Gerard Schepers

Inauguratie Lector Gerard Schepers

Programma
15.30 uur: Ontvangst voor lectorinstallatie
16.00 uur: drs. H.J. Pijlman, voorzitter College van Bestuur
16.15 uur: Lectorfilm
16.20 uur: Rede lector dr. ir. J.G. Schepers
16.45 uur: Installatie
16.50 uur: drs. P. de Vries, dean Instituut voor Engineering
17:00 uur: Receptie

Voorafgaand aan de installatie organiseert het Lectoraat Windenergie vanaf 14:30 uur het symposium ‘Windenergie: techniek, onderwijs en de toekomst’.
Een symposium over alle technologische ontwikkelingen, de cruciale rol van het onderwijs en de toekomst van windenergie in alle mogelijke scenario’s.
Collega professor Carlos Simão Ferreira (TU Delft) en dr. Peter Eecen (TNO) bespreken verschillende ontwikkelingen in windenergie. Wat zijn de huidige technische ontwikkelingen, hoe wordt windenergie geïmplementeerd in de samenleving, welke ontwikkelingen zijn er op onderwijsgebied? En natuurlijk, wat is de rol van Gerard Schepers hierin? Een mooie toekomstschets op het gebied van windenergie met een ode aan Gerard van Carlos en Peter. Carlos zal spreken in het Engels en Peter in het Nederlands.
Dr. ir. J.G. Schepers
Dr. ir. J.G. Schepers (1959) is afgestudeerd aan de TU Delft bij de afdeling Luchtvaart en Ruimtevaart Techniek. Daarna werkte hij als onderzoeker en coördinator aan meerdere grote (internationale) projecten bij de afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (huidig TNO). In november 2012 is hij gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘Engineering Models’ voor windenergie-aerodynamica. Sinds november 2018 is hij daarnaast lector Windenergie bij de Hanzehogeschool Groningen.

Lectoraat Windenergie
Het lectoraat Windenergie maakt deel uit van EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Alhoewel men mag aannemen dat de toekomstige duurzame energievoorziening zal gaan bestaan uit een mix van bronnen, behoort windenergie tot een van de meest veelbelovende opties. Dat heeft onder andere te maken met de relatief lage kosten en het grote potentieel van deze energiebron. Belangrijke randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van windenergie zijn een nog verdere verlaging van de kosten/kWh en het verhogen van sociale acceptatie. Het lectoraat richt zich in de eerste plaats op de technologische oplossingen, dit alleen al biedt een legio aan mogelijkheden. Een ander uitgangspunt van het lectoraat is de intensieve samenwerking met het onderwijsveld (zowel binnen als buiten Hanzehogeschool Groningen). Daartoe wordt zowel reeds aanwezige kennis, als nieuw verworven kennis uit onderzoeksprojecten rechtstreeks ingebracht in colleges en studentprojecten van onder andere de European Master in Renewable Energy en de minor Windenergie. Op deze manier wordt een significante bijdrage geleverd aan de ‘Human Capital Agenda’.

Het Lectoraat Windenergie is onderdeel van het Centre of Expertise Energy en is verbonden aan het Instituut voor Engineering.

EnTranCe | Centre of Expertise Energy
De overgang naar een schone, duurzame energievoorziening, is een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen stelt zich ten doel die transitie te versnellen door onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van energie te verbinden en samen met bedrijven, organisaties, overheden en burgers bij te dragen aan de innovatie van het energiesysteem. EnTranCe initieert en doet onderzoek naar het versnellen van de energietransitie en de totstandkoming van de duurzame samenleving. Als speerpunt van de Hanzehogeschool Groningen doen we onderzoek gerelateerd aan de (diverse) aanwezige expertises om innovaties en veranderingen op het vlak van energie en duurzaamheid mogelijk te maken, te versnellen en de acceptatie daarvan te vergroten en te begeleiden.

Locatie
Energy Barn
Zernikelaan 17
9747 AA Groningen

U kunt parkeren bij de Energy Barn of op de parkeerplaats bij Zernikepark 10.