Glomar Offshore winnaar NNOW Pubquiz

Glomar Offshore winnaar NNOW Pubquiz

Op 16 december j.l. hadden we het afsluitende Webinar 2020 met aansluitende pub quiz.

De winnaars van de Pubquiz zijn  Marion  & Pieter van Glomar Offshore. Ze hebben inmiddels hun prijs in ontvangst mogen nemen.

Nogmaals gefeliciteerd!

 

Wie een zekere baan zoekt: voor windparken op zee zijn nog 10.000 vakmensen nodig

Wie een zekere baan zoekt: voor windparken op zee zijn nog 10.000 vakmensen nodig

BRON-AD

VLISSINGEN – Wil je zeker zijn van een baan en heb je geen hoogtevrees, dan is de offshore windsector een uitgelezen kans. Voor de bouw en het onderhoud van windparken op zee zijn de komende tien jaar veel meer mensen nodig dan het onderwijs nu aflevert. Als er niets gebeurt, komt de windenergiesector in 2030 zo’n 10.000 vakmensen te kort.

Zover willen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee en de Topsector Energie het niet laten komen. Beide zijn bezig om een ‘kustcoalitie’ te vormen. Samen met scholen en bedrijfsleven moet die nieuw talent werven. Er is vooral dringend behoefte aan technisch personeel.

18 november;  2 Webinars

18 november; 2 Webinars

Woensdag 18 november pakken we uit met twee Webinars;

Van 10.00- 11.00 uur starten we met een internationaal Webinar vanuit het project Inn2power over testfaciliteiten. Ditmaal is het onderwerp:
Wave basins and Wave flumes:
Drie internationale sprekers:

  • Coastal and ocean wave basin & multidirectional wave basin of FHR, UGent & KU Leuven (BE)
  • The large wave flume of the University of Hannover (Ludwig-Franzius-Institut) (DE)
  • The wave flume of Ocean Grazers & University of Groningen (NL)

De drie sprekers nemen jullie mee door hun  test faciliteit en delen hun kennis. Het Webinar is gratis te volgen. Registratie is wel noodzakelijk en kan via deze link: register here for this free webinar!


Van 16.00 – 17.00 uur is alweer de negende aflevering van de Leergang Oriëntatie Offshore Wind, ditmaal wederom in een Webinar setting.
Onderwerp: Onderhoud en beheer van Windmolenparken door Drones en helikopters

Sprekers:
John Troch, Managing director, DroneQ Aerial services
Kees Jan van Engelenburg, Operations Manager Aviation, DHSS
Gerard Schepers, TNO/Hanze, Lector Windenergie

In een uur gaan we met de drie sprekers in op de mogelijkheden om met behulp van Drones/helicopters onderhouds vraagstukken bij offshore wind parken aan te vliegen. DroneQ is recent gestart met een nieuw project vanuit Den Helder; Maritime Logistics: Drone Delivery voor de Offshore Energy Oil, Gas & Wind, en zal tijdens het Webinar een toelichting geven.

Persbericht OWIC

Persbericht OWIC

PERSBERICHT:
Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start in Eemshaven
22 oktober 2020 – Vandaag is het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start gegaan in
de Eemshaven. Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op
bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met opwekking van windenergie op zee
(offshore wind). Doel van OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het
gebied van offshore windenergie te faciliteren. Ze zal kennis en ervaring samen brengen en
toegankelijk maken voor overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
De behoefte aan groene energie neemt toe. Ook het belang en de omvang van windenergie, met
name de windenergie die op zee wordt gewonnen, zal de komende jaren steeds verder groeien.
Een deel van deze windenergie wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee
moeten niet alleen gebouwd maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote
kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties.
Innovatie, contacten en training
19 partijen (o.a. bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) hebben zich verenigd in OWIC.
Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen innoveren en
ontwikkelen in offshore windenergie. De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de
windparken. OWIC wil hier hét loket te zijn waar men terecht kan voor informatie en voor het
leggen van relevante contacten met anderen. Daarnaast zal OWIC faciliteiten inrichten voor
trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie.
OWIC richt in eerste instantie op een fysieke locatie in Nijlicht in de Eemshaven. Nijlicht is ook nu
al een verzamelplaats voor startende bedrijven op het gebied van offshore windenergie (MOI
Offshore Energy). OWIC zal vanuit deze locatie het loket de komende periode verder vorm en
inhoud geven en de aanwezigheid hiervan breed bekend maken bij het nationale en Europese
bedrijfsleven.
Offshore windenergie en de Eemshaven
De Eemshaven is een strategische locatie voor offshore windenergie. Hier komt de stroom aan
land van één van de grootste offshore windparken ter wereld (Gemini Wind Park: 600 Mw). Sinds
2/3
2009 speelt de Eemshaven een belangrijke rol in de assemblage en de logistieke afhandeling van
windturbines en behoort het inmiddels tot een van de belangrijkste offshore windhavens aan de
Noordzee. De Eemshaven is niet alleen uitgegroeid tot een basishaven van formaat voor de
offshore wind logistiek (Eemshaven was al bij de aanleg van 16 windparken betrokken en het 17e
,
Hornsea Two voor de Engelse kust, vindt momenteel plaats), maar ook tot een servicehaven voor
het onderhoud van de geplaatste windturbines op zee. Vanuit de Eemshaven wordt het
onderhoud verzorgd van 316 windturbines verdeeld over 4 windparken op zee en door de ligging,
de gehele aanwezige supply chain, een start- en landingsplaats voor helikopters en de potentie
van nog veel meer geplande windturbines op de Noordzee, is de verwachting dat de Eemshaven
haar sterke positie als basis- en servicehaven verder zal verstevigen. Uit onderzoek van
onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er met de windparken boven de Waddeneilanden minimaal 10
gigawatt aan windenergie kan worden opgewekt. Dit kan voor Groningen leiden tot enkele
duizenden extra tijdelijke arbeidsplaatsen tijdens de bouw en enkele honderden structurele
arbeidsplaatsen tijdens de operationele fase.
Door het innovatievermogen in de regio uit te breiden, wil OWIC de kansen voor bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden die de bouw en het onderhoud van deze parken biedt, verder
vergroten en benutten.

De projectpartners van het project zijn:
1. Hanzehogeschool Groningen (HHG)
2. Noorderpoort
3. Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
4. New Energy Coalition (NEC)
5. Groningen Seaports (GSP)
6. NNOW (stichting)
7. STARK Learning (MKB)
8. TCNN (stichting)
9. Saxion Hogeschool
10. WindTechs (stichting)
11. HICE (MKB)
12. Rope Access Noord (MKB)
13. Stopaq (MKB)
14. Hijsspecialist (MKB)
15. CIV Offshore (MKB)
16. DHSS (MKB)
17. Delftechniek (MKB)
18. Virol (MKB)
19. Bek & Verburg (MKB)

Deze partners zijn zelf actief in (delen van) de offshore windindustrie en brengen kennis,
netwerken, expertise, faciliteiten, materialen en financiële ondersteuning in. Met dit consortium
zijn belangrijke spelers, die in Nederland relevantie hebben voor de totstandkoming van het OWIC
duurzaam en strategisch verbonden. Het zijn spelers die in staat zijn de voorinvesteringen te
kunnen doen en zorg kunnen dragen voor verspreiding en inbedding van de, binnen het project
opgedane, kennis en ervaringen. Met deze partijen is aan de voorwaardenscheppende kant van
de realisatie van het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem voor offshore wind de
betrokkenheid van alle relevante stakeholders geborgd.