Zeilrelatiedag 27 september

Zeilrelatiedag 27 september

De Zeilrelatiedag in Friesland vindt dit jaar plaatsop 27 september.
Dit evenement is de uitgelezen kans om uw relaties in de duurzame energiesector uit te nodigen om een dag
op de Friese meren door te brengen.
De zeilrelatiedag is al ruim 20 jaar een leuke en nuttige traditie waarin verschillende bedrijven
met en tegen elkaar gaan zeilen met skûtsjes. De ervaring heeft geleerd dat dit een goede gelegenheid is om
kennis te maken met  sleutelfiguren in de industrie en om in een ontspannen sfeer zaken te bespreken.

Programma
10.30      Inloop bij Galamadammen,ruimte voor netwerken
11.30      Openingswoord, indeling in boten en uitleg wedstrijd
12.00      Afvaart met skûtsjes en start wedstrijd
14.30      Borrel in Heeg
15.00      Afvaart voor 2e deel
17.00      Terugkomst Galamadammen
18.00      Buffet
20.30      Afronding

U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor de Zeilrelatiedag:
• Als groep van 12 € 1.900,—-(volledige bemanning)
• Als groep van 6 € 995,—-(gemengde bemanning)
• Als individu € 175,—-(gemengde bemanning)

Sluitingsdatum voor aanmelding is 30 augustus 2019 per mail naar
info@zeilrelatiedag.nl

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:
Geert van Ek :    g.vanek@rg-projecten.nl tel: 0622414734
Hans Slootweg: hans.slootweg@ersg.nl tel: 0615560570

Meer info :Uitnodiging Zeilrelatiedag2019.ERSG.RG projecten

 

Plug and Play op zee?!

Plug and Play op zee?!

Hebben alle windmolens binnenkort een stopcontact, en kunnen vaartuigen even langskomen om op te laden? Dit hangt allemaal af van de vraag waar we naartoe gaan met elektrificatie van offshore wind activiteiten. De aanleiding is echter duidelijk, de scheepvaartindustrie is namelijk een van de grootste en snelst groeiende bronnen van wereldwijde CO2-emissies. Elektrificeren met duurzaam opgewekte stroom is een van de manieren waarmee de maritieme industrie de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen terugdringen. 

Met welke uitdagingen wordt de scheepsbouwsector geconfronteerd om tot elektrificatie over te gaan? Welke nieuwe typen vaartuigen zijn nodig om tot duurzame off-shore windactiviteiten over te gaan? En hoe kijkt de scheepsbouwsector zelf tegen deze ontwikkeling op het gebied van elektrificatie aan?

De maritieme energietransitie vraagt om een lange adem. Een consistent beleid, gebaseerd op weloverwogen transitiepaden, is daartoe essentieel. Eén van de complexiteiten van de maritieme energietransitie zijn de vele factoren die hierop van invloed zijn. Met welke instrumenten kan de maritieme sector worden geholpen om de consequenties van alternatieve energiedragers aan boord van schepen te kunnen overzien?

Tot slot kijken we naar de rol die het havenbedrijf speelt in het verduurzamen van de off-shore activiteiten. Welke kansen en uitdagingen ziet het havenbedrijf voor de off-shore sector?

 

Hier gaan we het tijdens het ‘Innovatielab’ op 10 juli a.s. over hebben.

Programma:

15:30 uur Inloop

15:45 uur Welkom en inleiding

16:00 uur Presentaties

Dagvoorzitter:                  Groningen Seaports

Welkomstwoord:            Dirk Jan Hummel, namens MOI Offshore Energy

 

Sprekers:                           

 

Guus van der Bles, Conoship

Met welke uitdagingen wordt de scheepsbouwsector geconfronteerd om tot elektrificatie over te gaan? Welke nieuwe typen vaartuigen zijn nodig om tot duurzame off-shore windactiviteiten over te gaan? En hoe kijkt de scheepsbouwsector zelf tegen deze ontwikkeling op het gebied van elektrificatie aan?

 Moritz Krijgsman, Marin

De maritieme energietransitie vraagt om een lange adem. Een consistent beleid, gebaseerd op weloverwogen transitiepaden, is daartoe essentieel. Eén van de complexiteiten van de maritieme energietransitie zijn de vele factoren die hierop van invloed zijn. MARIN helpt de maritieme sector met de conceptuele ontwerpmethode SPEC, die de consequenties van alternatieve energiedragers aan boord van schepen nu en in de toekomst zichtbaar en tastbaar maakt.

 Bart van der Kolk, Groningen Seaports,

De rol van Groningen Seaports in de verduurzaming van de scheepvaart en de kansen die er liggen voor de offshore sector om hierin stappen te zetten. 

Aanmelden kan via deze link:  Aanmelden

Innovatielab 19 juni, Nijlicht Eemshaven

Innovatielab 19 juni, Nijlicht Eemshaven

Innovatielab

Datum:  19 juni 2019

Locatie: Nijlicht Eemshaven

Wanneer de windmolens niet meer draaien …

Wat moet er gebeuren met offshore windparken die aan het einde van hun levenscyclus zitten? Deze vraag komt aan bod in ‘Innovatielab’. En, welke kansen en uitdagingen brengt dit met zich mee voor de offshore windsector in Noord-Nederland?

De meeste windturbines zijn ontworpen en gecertificeerd voor een levensduur van 20-25 jaar. Na deze periode worden ze doorgaans ontmanteld of wordt in uitzonderlijke gevallen de levensduur verlengd.

Op het vasteland is inmiddels ruime ervaring opgedaan met de ontmanteling of ‘re-powering’ van windparken. Deze  ervaring is er nauwelijks voor offshore windparken. Tot nu toe is er alleen ervaring opgebouwd met de ontmanteling van de near-shore turbines Windfloat 1 (PT), Hooksiel (DE), 4 turbines van het Lelywindpark en  de windparken Ytrre Stengrund (SE) en Vindeby (DK).

De ontmanteling van de parken is één ding, maar wat doen we met het materiaal van deze offshore windturbines? Om welke hoeveelheden gaat het en wat voor soort materialen? Hoe kunnen we die technisch verwerken of nog beter, recyclen? Welke kansen en uitdagingen brengt dit met zich mee voor partijen in de gehele waardeketen van de offshore windindustrie? Hier gaan we het tijdens ‘Innovatielab’ op 19 juni a.s. over hebben.

Programma:

15:30 uur Inloop

15:45 uur Welkom en inleiding

16:00 uur Presentaties:

  • Presentatie DecomTools project: Hoe kunt u als ondernemer op duurzame en economisch verantwoorde wijze gebruik maken van de kansen die het buiten gebruik stellen van offshore windparken biedt? Welke innovatieve methoden en concepten op bijvoorbeeld het gebied van logistiek, veiligheid, scheepsontwerp en up-/recycling kunnen daarvoor worden ontwikkeld? Een concreet voorbeeld is het door Virol ontwikkelde concept van chemische recycling van rotorbladen zoals dat in het project wordt gedemonstreerd. Nina Kallio van Virol en Martijn de Vries van New Energy Coalition nemen u mee in de ‘ins en outs’ van het project.
  • Go Green Logistics and their recycling concept for blades: Bij Go Green zitten we dicht bij partners in de traditionele afvalverwerking. Daar zien we hoeveel er nog te winnen is. De afgelopen tijd zijn we benaderd met vragen over verwerking wieken van windturbines. Daarnaast zijn we in contact gekomen met partijen die technologieën hebben ontwikkeld die bij kunnen dragen aan een oplossing voor deze problemen. Daarmee is een netwerk ontstaan van ondernemers, producenten en ontwikkelaars van waaruit nieuwe technologie succesvol naar de markt gebracht moet kunnen gaan worden. De technologie betreft controlled circular processing (CCP). Jan Pat zal in zijn presentatie ingaan op zowel de techniek als de commerciële kant van dit proces.
  • Peterson: Decommissioning market and challenges 

17:15 uur Afsluiting bijeenkomst en netwerkborrel

 

Aanmelden via link AANMELDEN Het maximaal aantal deelnemers is 75. Aanmelding is pas definitief na bevestiging. Max. twee personen per bedrijf.

Windforce 2019 event Bremerhaven

Windforce 2019 event Bremerhaven

Op Dinsdag 21 mei biedt het NNOW ism het WAB haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de Windforce 2019 event in Bremerhaven.

Op deze eerste dag kunnen leden van het NNOW tegen een gereduceerd tarief van €250,-  deelnemen aan het B2B programma, de opening en eerste dag van het Windforce symposium en het netwerkdiner inclusief een vaartocht naar windmolenpark “Nordergründe”

Speerpunten tijdens het windforce symposium zijn technologie ontwikkelingen offshore wind, internnationalisering en samenwerking als ook de verbinding naar waterstof concepten. Doe je voordeel op deze eerste dag van de Windconferentie en meng je in de discussie over de toekomst van de Windenergie sector, ontmoet beslissingsmakers en experts, tijdens de B2Bm symposium, het diner of tijdens de vaartocht naar Nordergründe.

Interesse graag kenbaar maken via djhummel@nnow.nl

#NNOW #WAB #Inn2power #TCNN #GroningenSeaports #Provinciegroningen