Rabobank

Rabobank

 • Growing a better world together
  Samen werken we aan een betere wereld. Doe je mee?

   

  Samen buurten beter maken
  Onze coöperatieve missie
  Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

  In Nederland bundelden eind negentiende eeuw inventieve boeren en tuinders hun krachten in onze coöperatieve bank. Niet met aandeelhouders, maar met leden om samen te werken aan structurele oplossingen voor de uitdagingen van destijds. We doen dit nu nog steeds en zijn inmiddels actief in achtendertig landen met ruim 43.000 medewerkers (FTE). Wereldwijd focussen we ons op klanten in de food & agri-sector. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten met een breed assortiment aan financiële producten. Onze groep bestaat verder uit BPD, Obvion en DLL, waarmee wij aan onze klanten respectievelijk woon- en lease oplossingen bieden.

  App-rabo-sparen
  Waar we ons op richten
  Grote transities geven vorm aan de wereld waarin we leven. Wij als coöperatieve bank, geworteld in de wereld van voedsel en in Nederland, richten ons op die transities waar we met onze proposities impact op kunnen hebben. Onze proposities geven we vorm door onze klanten, producten en diensten, kennis en ons netwerk aan te bieden. Om een betere wereld voor toekomstige generaties achter te laten, is een belangrijke verschuiving in de transities nodig.

  Voedseltransitie
  De beschikbaarheid van genoeg, gezond en betaalbaar voedsel om de wereldbevolking te voeden is na de klimaatuitdaging de meest urgente en complexe uitdaging waarmee de wereld wordt geconfronteerd. We vinden het belangrijk dat voeding met respect voor mens, dier, natuur én voor de boer economisch rendabel wordt geproduceerd. Als grootfinancier van de food & agri-sector zijn we ons ervan bewust dat er niet één oplossing is voor het vraagstuk en dat er nog veel dilemma’s zijn. Daarom richten we ons op de hele keten, van boer tot bord. We werken samen met onze klanten, partners en andere partijen om verduurzaming te versnellen. We zetten in op het behoud van land, water en biodiversiteit, het voorkomen van voedselverspilling, het sluiten van kringlopen en het verminderen van de impact op het klimaat.

  Klimaat & de energietransitie
  Klimaatverandering en de transitie naar een duurzamere energievoorziening en -verbruik is dringend nodig om de huidige klimaatverandering aan te pakken en de negatieve effecten, die deze al veroorzaakt, te onderdrukken. Zelfs als we voldoen aan het akkoord van Parijs is zowel klimaatmitigatie als klimaataanpassing nodig. Mitigatie vereist zowel een verschuiving naar een duurzamere productie van energie, als een lager energie verbruik in zowel het industriële deel van de economie als in het energie verbruik van huizen en woningen. Deze transitie geldt ook voor een duurzamer gebruik van de andere hulpbronnen en grondstoffen die de planeet heeft, op weg naar een meer circulaire economie.

  Meer inclusieve samenleving
  Sociale cohesie brokkelt steeds verder af door de effecten van lage inkomens, verminderde steun en economische solidariteit in combinatie met de impact van verdere digitalisering op de samenleving. Deze factoren dragen bij aan een meer individuele samenleving, meer sociale stress en het verlies van financieel welzijn, vooral voorde meest kwetsbare groepen inde samenleving.

Adres: Postbus 2003, 9704 CA Groningen
Telefoon:
Email:
Website: