Offshore wind sector laat zien wat het te bieden heeft

Provincie, kennisinstellingen en bedrijfsleven steken handen ineen en bieden een offshore wind leergang aan.

De offshore wind sector biedt enorme innovatieve kansen en levert veel directe werkgelegenheid aan onze regio. De beschikbaarheid van goed personeel is daarvoor noodzakelijk maar dit blijkt een knelpunt te zijn voor veel bedrijven in deze branche. Om te laten zien wat de offshore wind in huis heeft wordt daarom binnenkort de Leergang offshore wind aangeboden. Deze leergang is bedoeld voor geïnteresseerden van allerlei aard en bestaat uit 10 bijeenkomsten vanaf november 2019 tot en met juni 2020. De leergang wordt gratis aangeboden en vindt plaats op verschillende locaties, onder andere in de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.

Voorafgaand aan de start van de leergang werd er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Professor offshore windenergie Gerard Schepers van de Hanzehogeschool verzorgde een introductiecollege en er werd uitgebreide informatie gegeven over de inhoud van de leergang offshore wind.

Doelgroep

 • Studenten mbo, hbo en universiteit;
 • Professionals / werknemers;
 • Docenten;
 • Overige geïnteresseerden.

Opzet van de leergang

 • Duur: 10 bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur.
 • Voorlichting 15 of 16 oktober.
 • Daarna 1 bijeenkomst per maand, afsluiting in juni 2020.
 • Op verschillende locaties in o.a. de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.
 • Combinatie van theorie en praktijk.
 • Verzorgd door bedrijven en onderwijs.
 • Kosten voor deelnemers: geen.

Waardering

 • Bewijs van deelname, afgegeven door Noorderpoort.
 • Studenten kunnen binnen deze leergang punten behalen voor het Energy Academy Programma.

PROGRAMMA 2019-2020:

 • Donderdag 12 december 2019: Leergang Oriëntatie Offshore Wind
 • Onderwerp:  Balance of Plant, alles wat zich onder water afspeelt
 • Sprekers : TKF en Duikbedrijf
 • Kennisinstelling: Zephyros,
 • Plaats: Nijlicht, Eemshaven
 • Presentatie Van Oord
 • Dinsdag 21 januari 2020: Leergang Oriëntatie Offshore Wind (Sessie in het Engels)
 • Onderwerp : Green Hydrogen Economy
 • Sprekers : Ad van Wijk
 • Kennisinstelling: New Energy Coalition
 • Plaats: New Energy Coalition, Groningen
 • Kijk hier voor een impressie
 • Webinar; Donderdag 10 september 2020
 • Onderwerp: Energieopslag en Balancing
 • Sprekers:  Marijn van Rooij, Ocean Grazer & Lammer de Wit (SuWoTec)
 • Tijd: 16:00-17:00 uur.
 • Klik hier om het webinar terug te kijken.
 • Webinar : Woensdag 18 november 2020
 • Onderwerp: Onderhoud en beheer van Windmolenparken door Drones en helikopters
 • Tijd;  16:00-17:00 uur
 • Sprekers:
 • John Troch, Managing director, DroneQ Aerial services
 • Kees Jan van Engelenburg, Operations Manager Aviation, DHSS
 • Gerard Schepers, TNO/Hanze, Lector Windenergie, was helaas ziek
 • Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Presentatie DHSS
 • Presentatie Heliservice

 

Meer informatie via : leergang@nnow.nl

Contactpersonen:
DJ Hummel NNOW: djhummel@nnow.nl
Stieneke Boerma Noorderpoort: s.boerma@noorderpoort.nl

Deze leergang wordt mogelijk gemaakt en georganiseerd door: