Offshore wind sector laat zien wat het te bieden heeft

Provincie, kennisinstellingen en bedrijfsleven steken handen ineen en bieden een offshore wind leergang aan.

Het succes van de eerste leergang heeft ons doen besluiten hier een vervolg aan te geven. Er is duidelijk een behoeft om aan studenten, zijinstromers en algemeen geïnteresseerden te laten zien welke kansen de offshore wind sector geeft en hoe leuk het is om hier te werken.

Met dezelfde initiatiefnemers, die zich inmiddels ook samenwerken in het Offshore wind Innovation Centre Eemshaven (OWIC) gaan we de komende twee door met het aanbieden van laagdrempelige leergang sessie met de supply chain bedrijven rondom de Offshore Wind industrie.

Doelgroep

  • Studenten mbo, hbo en universiteit;
  • Professionals / werknemers;
  • Docenten;
  • Overige geïnteresseerden.

Opzet van de leergang

  • Duur: 10 bijeenkomsten
  • Hopelijk straks weer op verschillende locaties in o.a. de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.
  • Combinatie van theorie en praktijk.
  • Verzorgd door bedrijven en onderwijs.
  • Kosten voor deelnemers: geen.

Programma 2020-2021

Meer informatie via : leergang@nnow.nl

Contactpersonen:
DJ Hummel NNOW: djhummel@nnow.nl
Stieneke Boerma Noorderpoort: s.boerma@noorderpoort.nl

Deze leergang wordt mogelijk gemaakt en georganiseerd door: