Offshore wind sector laat zien wat het te bieden heeft

Provincie, kennisinstellingen en bedrijfsleven steken handen ineen en bieden een offshore wind leergang aan.

De offshore wind sector biedt enorme innovatieve kansen en levert veel directe werkgelegenheid aan onze regio. De beschikbaarheid van goed personeel is daarvoor noodzakelijk maar dit blijkt een knelpunt te zijn voor veel bedrijven in deze branche. Om te laten zien wat de offshore wind in huis heeft wordt daarom binnenkort de Leergang offshore wind aangeboden. Deze leergang is bedoeld voor geïnteresseerden van allerlei aard en bestaat uit 10 bijeenkomsten vanaf november 2019 tot en met juni 2020. De leergang wordt gratis aangeboden en vindt plaats op verschillende locaties, onder andere in de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.

Voorafgaand aan de start van de leergang werd er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Professor offshore windenergie Gerard Schepers van de Hanzehogeschool verzorgde een introductiecollege en er werd uitgebreide informatie gegeven over de inhoud van de leergang offshore wind.

Doelgroep

 • Studenten mbo, hbo en universiteit;
 • Professionals / werknemers;
 • Docenten;
 • Overige geïnteresseerden.

Opzet van de leergang

 • Duur: 10 bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur.
 • Voorlichting 15 of 16 oktober.
 • Daarna 1 bijeenkomst per maand, afsluiting in juni 2020.
 • Op verschillende locaties in o.a. de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.
 • Combinatie van theorie en praktijk.
 • Verzorgd door bedrijven en onderwijs.
 • Kosten voor deelnemers: geen.

Waardering

 • Bewijs van deelname, afgegeven door Noorderpoort.
 • Studenten kunnen binnen deze leergang punten behalen voor het Energy Academy Programma.

PROGRAMMA 2019-2020:

 • Donderdag 12 december 2019: Leergang Oriëntatie Offshore Wind
 • Onderwerp:  Balance of Plant, alles wat zich onder water afspeelt
 • Sprekers : TKF en Duikbedrijf
 • Kennisinstelling: Zephyros,
 • Plaats: Nijlicht, Eemshaven
 • Presentatie Van Oord
 • Dinsdag 21 januari 2020: Leergang Oriëntatie Offshore Wind (Sessie in het Engels)
 • Onderwerp : Green Hydrogen Economy
 • Sprekers : Ad van Wijk
 • Kennisinstelling: New Energy Coalition
 • Plaats: New Energy Coalition, Groningen
 • Kijk hier voor een impressie
 • Webinar; Donderdag 10 september 2020
 • Onderwerp: Energieopslag en Balancing
 • Sprekers:  Marijn van Rooij, Ocean Grazer & Lammer de Wit (SuWoTec)
 • Tijd: 16:00-17:00 uur.
 • Klik hier om het webinar terug te kijken.
 • Webinar : Woensdag 18 november 2020
 • Onderwerp: Onderhoud en beheer van Windmolenparken door Drones en helikopters
 • Tijd;  16:00-17:00 uur
 • Sprekers:
 • John Troch, Managing director, DroneQ Aerial services
 • Kees Jan van Engelenburg, Operations Manager Aviation, DHSS
 • Gerard Schepers, TNO/Hanze, Lector Windenergie, was helaas ziek
 • Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Presentatie DHSS
 • Presentatie Heliservice

 

 • Afsluitende webinar Woensdag  10 februari 2021
  Ook deze keer gaan we online, het is niet anders! Na een aantal interessante en ook gezellige ‘echte’ bijeenkomsten moesten we immers vanaf maart 2020 online verder.Met de bijeenkomsten en de Webinars hebben we geprobeerd jullie zoveel mogelijk te laten zien wat de sector te bieden heeft en wat het tot een aantrekkelijke branche maakt.
  Het was echt mooi dat ook de Webinars door zoveel mensen werden gevolgd.

   

  Op 10 februari sluiten we af met een korte terugblik en de uitreiking van de certificaten aan iedereen die 7 keer of meer aanwezig is geweest. Daarnaast nog een interessante presentatie
  over werken en redden op hoogte én een korte bijdrage van Gerard Schepers, ook aanwezig bij de start van de leergang,  over de toekomst van Offshore Wind.

  Programma:
  15.45 uur
  Welkom en korte terugblik
  16.00 uur
  Presentatie/interview met Derk Battjes, eigenaar Rope Access Noord (https://ropeaccessnoord.nl/)
  16.15 uur
  Gerard Schepers, (Lector Windenergie      Hanzehogeschool/TNO)
  16.30 uur
  Terugblik en uitreiking eerste certificaten (digitaal) door Nienke Homan (gedeputeerde provincie Groningen) en  Wim van de Pol (voorzitter College van Bestuur Noorderpoort)
  17.00 uur
  Einde bijeenkomst.

 • Kijk hier om de afsluitende webinar terug te kijken:
 •  

  Tot slot: in april gaan we verder met een nieuwe serie bijeenkomsten over Offshore Wind. We houden jullie op de hoogte.

 

 

 

Meer informatie via : leergang@nnow.nl

Contactpersonen:
DJ Hummel NNOW: djhummel@nnow.nl
Stieneke Boerma Noorderpoort: s.boerma@noorderpoort.nl

Deze leergang wordt mogelijk gemaakt en georganiseerd door: