Privacybeleid

Hieronder vindt u ons privacybeleid, zodat u makkelijker inzicht kunt krijgen in welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen. We hebben ook onze Privacycheck en andere opties verbeterd die we bieden om uw gegevens en uw privacy te beschermen.
Er verandert niets aan uw huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. We verbeteren alleen de manier waarop we onze procedures beschrijven en de manier waarop we de opties toelichten die u heeft om uw gegevens te updaten, beheren, exporteren en verwijderen.
We voeren deze updates uit omdat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnenkort in heel Europa in werking treedt. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. We voeren enkele verplichte updates van ons privacybeleid door en maken van de gelegenheid gebruik om verbeteringen door te voeren voor NNOW leden.

Privacy beleid
De Stichting NNOW, gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67912826 (hierna : “NNOW”) heeft overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacy beleid opgesteld.
Stichting NNOW respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website.
Vanwege volledige transparantie voor de bezoekers van onze website en onze leden, heeft NNOW een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

De verwerkingen (Artikel 4, AVG) van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen.
– NNOW verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om betrokkenen toegang te geven tot de website en door NNOW georganiseerde bijeenkomsten, en voor de financiële en ledenadministratie van haar leden.
– Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
– Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
– NNOW gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens van leden alleen verwerkt door personen die direct betrokken zijn bij de ledenadministratie.
– Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijke ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Personen die informatie, wijziging of bezwaar hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen contact opnemen met NNOW via administratie@nnow.nl

NNOW is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de stichting de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt.

NNOW legt van leden en andere relaties de volgende gegevens vast.

Gegeven doel/t.b.v.

Achternaam ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Voornaam ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Voorletters ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Tussenvoegsel ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Adres, postcode, plaats, land ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Telefoon, mobiel ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
E-mail ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Bankrekening Facturering,
IBAN-nr Facturering
Mutatiedatum Ledenadministratie
Afmeldingdatum Ledenadministratie tot einde kalenderjaar, daarna verwijderd uit ledenbestand en opgeslagen in offline archief.
Reden afmelding / mutatie Ledenadministratie tot einde kalenderjaar, daarna verwijderd uit ledenbestand en opgeslagen in offline archief.
Activiteiten bedrijf Ledenadministratie, CRM

NNOW neemt als cluster namens zijn leden deel aan een Europees Crm systeem. Op deze website zijn de leden geografisch vindbaar inclusief hun bedrijfsprofiel.
Het CRM systeem is vindbaar via http://www.inn2power.eu/mapping

Website
Bij gebruik van de NNOW website worden geen persoonsgegevens vastgelegd. De website bevat geen tracing of tracking cookies waarvoor toestemming aan de gebruiker moet worden gevraagd.